Aktuellt

24 januari 2019

Just nu finns det plats för nya klienter.

2 oktober 2018

Samtalsgrupper kan minska risken för utmattningssyndrom hos lärare

En studie från Linnéuniversitetet på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting (SKL) inom projektet projekt psykisk hälsa visar att lärare som deltar 2 timmar i veckan på arbetstid  i samtalsgrupper, i sammanlagt tio veckor, kan göra stor skillnad på arbetsplatsen. Deltagande i en samtalsgrupp kan minska stress, ångest och risken för utmattningsdepression.

16 mars 2018

Relationellt Hållbart Värdebaserat Ledarskap

Anmäl dig till utbildning i Fördjupat inre ledarskap för dig som har en ledarfunktion i inom skola och förskola.

Start hösten 2018. För mer information klicka här

9 mars 2018

Broschyr för dig som är intresserad av kompetensutveckling i grund- och förskola

7 mars 2018

Grundkurs i Personlig Utveckling i grupp på gestaltgrund startar 11 oktober 2018 i samarbete med Gestaltakademin

14 februari 2018

Just nu finns det plats för nya klienter.

1 februari 2017

Relationellt Hållbart Värdebaserat Ledarskap

Fördjupat inre ledarskap för förskolechefer start hösten 2017

11 december 2016

Grundkurs i Personlig utveckling i grupp på gestaltgrund med start 19 oktober 2017 Fullt!

21 juni 2016

Platser kvar Personlig utveckling på gestaltgrund 2016-17 med start 20 oktober Fullt!

28 januari 2016

Vill du gå i grupphandledning och utvecklas i din yrkesroll? I februari startar en handledningsgrupp på Ekerö. Se Handledning Ekerö

19 januari 2016

Grundkurs i Personlig utveckling på gestaltgrund 2016-17 startar hösten 2016 i samarbete med Gestaltakademin

24 sept 2015

Ann-Sofie Romlin medverkar i Skolportens forskningsmagasin som har ett temanummer om Arbetslag i skolan

IMG_5789 IMG_5792

21 sept 2015 

Just nu finns det  plats för nya klienter.

14 sept 2015

Broschyr för dig som är intresserad av kompetensutveckling i grund- och förskola.

30 aug 2015

Den 22 oktober startar Personlig utveckling på gestaltgrund i samarbete med Gestaltakademin. Fullt!