Aktuellt

16 oktober 2017

Just nu finns det plats för nya klienter.

1 februari 2017

Relationellt Hållbart Värdebaserat Ledarskap

Fördjupat inre ledarskap för förskolechefer start hösten 2017

11 december 2016

Grundkurs i Personlig utveckling i grupp på gestaltgrund med start 19 oktober 2017

21 juni 2016

Platser kvar Personlig utveckling på gestaltgrund 2016-17 med start 20 oktober Fullt!

28 januari 2016

Vill du gå i grupphandledning och utvecklas i din yrkesroll? I februari startar en handledningsgrupp på Ekerö. Se Handledning Ekerö

19 januari 2016

Grundkurs i Personlig utveckling på gestaltgrund 2016-17 startar hösten 2016 i samarbete med Gestaltakademin

24 sept 2015

Ann-Sofie Romlin medverkar i Skolportens forskningsmagasin som har ett temanummer om Arbetslag i skolan

IMG_5789 IMG_5792

21 sept 2015 

Just nu finns det  plats för nya klienter.

14 sept 2015

Broschyr för dig som är intresserad av kompetensutveckling i grund- och förskola.

30 aug 2015

Den 22 oktober startar Personlig utveckling på gestaltgrund i samarbete med Gestaltakademin. Fullt!