Gestaltterapi – en humanistisk psykoterapi

 människa bakifrånDet finns många anledningar till varför människor väljer att gå i terapi. Det kan handla om att du vill må bättre eller tycker att du kört fast och vill få nya perspektiv för att komma vidare i livet. Det kan också vara ett naturligt led i den personliga och professionella utvecklingen, ett sätt att utforska dig själv och hur du samspelar med omgivningen.

Några anledningar till att börja i terapi kan vara att du

  • befinner dig i en livskris och behöver stöd
  • vill bearbeta svåra upplevelser som hindrar dig i livet du lever idag
  • vill utvecklas i dina relationer, privat och professionellt
  • står inför viktiga beslut och behöver hjälp att sortera tankar och känslor
  • vill lära dig att hantera stress och höga prestationskrav

  • vill utvecklas och lära känna dig själv bättre

Jag tar emot både enskilda och par på mottagningen Bastugatan 2 i Stockholm.

För dig som vill gå i en grupp startar varje höst Personlig utveckling på gestaltgrund 2016-17 i samarbete med Gestaltakademin. Du kan redan nu anmäla ditt intresse till nästa grupp som startar i oktober 2016.

Jag är medlem i Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter och följer föreningens etiska regler. Jag har tystnadsplikt och ansvarsförsäkring.

Gestaltterapin har sina rötter i den humanistiska traditionen som lägger tonvikt på medvetna upplevelser, fri vilja, ansvar, kreativitet och helhet.

Relationens läkande kraft

Gestaltterapi syftar till att öka medvetenheten om ditt förhållningssätt till dig själv och andra. Det är dialogen och relationen, både med dig själv och omgivningen, som är centrala teman. Där dina upplevelser i nuet står i centrum för den terapeutiska processen - vad du upplever och hur du gör. Detta öppnar vägar för nya erfarenheter. Meningen är att du som person skall hitta stöd i dig själv och återskapa kreativa sätt att möta omvärlden. Det handlar om att få balans i det ständiga växelspelet mellan inre och yttre behov – en slags ömsesidighet där du startar inifrån dig själv och går ut.

Som gestaltterapeut möter jag dig som människa där du befinner dig just för stunden. Genom att bli synlig med det som sker med dig i samspelet med en annan människa får du ökad medvetenhet om dig själv som resulterar i ett förnyat förhållningssätt. Varje människa bär sin egen historia och har sanningen om sig själv inom sig. Det är gestaltterapeutens uppgift att stödja dig som klient när du utforskar och gör tolkningar om dig själv. Det är dina egna upplevelser och erfarenheter synliggjorda på ett nytt sätt som ger insikter och kunskap.

Människan som helhet

Gestaltterapin ser människan om en helhet där ett naturligt flöde behöver återskapas mellan kroppen, känslolivet, sinnena och intellektet. Idén är att du som klient skall få en klarare uppfattning om dina inre bilder, ditt känsloliv, ditt sätt att ta in omvärlden genom sinnena och dina tankemönster för att på så sätt skapa en meningsfull helhet.