Personlig utveckling – Grundkurs för ett mer medvetet liv

I oktober 2021 startar Personlig utveckling – Grundkurs för ett mer medvetet liv.   I gruppen får du möjlighet att utvecklas  tillsammans med andra. Gruppen ger dig möjlighet att ge och ta emot spegling, stöd och utmaningar. Att hitta din väg i både privatlivet och yrkeslivet innebär att det du väljer att göra är roligt…
Läs mer